O nás

Slovenský filmový zväz


SFZ je dobrovoľná, výberová organizácia, ktorá združuje filmových tvorcov, kritikov, vedcov, teoretikov, pedagógov a študentov filmových škôl (fyzické osoby) a profesné, mimovládne, neziskové organizácie filmových tvorcov, teoretikov, pedagógov a študentov filmových škôl (právnické osoby).

Právna forma SFZ je: Občianske združenie fyzických a právnických osôb ustanovené podľa zákona č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov. Je samostatnou právnickou osobou a nadobúda práva a povinnosti v súlade s právnym poriadkom Slovenskej republiky.


Predseda:

Yvonne Vavrová, režisérka a scenáristka

Výbor SFZ:

Juraj Lihosit, režisér

František Jurišič, režisér

Laco Kraus, kameraman

Viliam Richter, producent a vedúci výroby

Ladislav Volko, publicista

Miroslava Trizmová, producentka


Revízna komisia:

Marianna Forrayová, štatutár SFZ

Eva Gubčová, strihačka, pedagogička VŠMU 


IČO: 00587109 (občianske združenie s potvrdenou činnosťou)
Dátum založenia: 15. 5. 1996