SFZ

Slovenský filmový zväz

Igric 2017 

https://www.rtvs.sk/televizia/archiv/12647/137761

záznam RTVS z udeľovania ceny Igric v roku 2017

https://slovensky-filmovy-zvaz.webnode.sk/

https://unia-televiznych-tvorcov.webnode.sk/

Tlačová porada k vyhodnoteniu súťaže Igric 2017.