IGRIC 2018

Slovenský filmový zväz - Únia slovenských televíznych tvorcov - Literárny fond

Igric 2018 - 29 ročník - výsledky a informácie

Foto: Marek Morvay /2 snímky hore/

Foto: Fedor Bartko /4 snímky nižšie/


Literárny fond

Slovenský filmový zväz 

Únia slovenských televíznych tvorcov

T l a č o v á   s p r á v a 

2 7. s e p t e m b e r 2 0 1 8

Ceny IGRIC za audiovizuálnu tvorbu v roku 2017 boli odovzdané v Divadle Malá scéna STU

Najstaršie ocenenie pre filmárov - IGRIC - je jediná cena na Slovensku, ktorá prináša aj finančnú podporu pre tvorcov audiovizuálnych diel. Televízny záznam slávnostného večera bude vysielať RTVS na Dvojke v predĺženom formáte. Udeľovanie filmových a televíznych cien IGRIC za rok 2017 sa uskutočnilo v Divadle Malá scéna STU za prítomnosti mnohých osobností z kultúry.

Vyhlasovateľmi cien Igric sú Literárny fond, Slovenský filmový zväz a Únia slovenských televíznych tvorcov. Igric je najstaršia cena za audiovizuálnu tvorbu na Slovensku, ktorá zohľadňuje aj etické hodnoty diela. V roku 1970 bola komunistami zakázaná pre politické postoje a organizátori ju vrátili na scénu až v roku 1993.

POROTA IGRIC v roku 2017:

predseda: scenárista a pedagóg Leo Štefankovič,

členovia poroty: režisérka Yvonne Vávrová, publicista Jaroslav Hochel, kameraman Laco Kraus, animátorka Vanda Raýmanová, režisér Karol Strážnický a herec František Kovár

Igric 2018 za audiovizuálne diela vytvorené v roku 2017

V tomto roku porota udelila päť cien Igric v týchto kategóriách: hraná tvorba pre kiná, ženský a mužský herecký výkon vo filmovom alebo televíznom diele, cena Igric za animovanú tvorbu, cena za filmovú a televíznu dokumentárnu tvorbu a na záver sa udeľuje Igric za celoživotné dielo. IGRICa za televíznu dramatickú tvorbu sa porota rozhodla neudeliť, pretože počet prihlásených diel bol nízky.

Okrem toho udelila porota v každej kategórii tvorivé prémie a Ceny Jána Fajnora, určené mladým tvorcom do 35 rokov. Symbolom ocenenia pre filmárov je už roky socha "Igrica - potulného herca" od akademickej sochárky Erny Masarovičovej vysoká 33,8 cm, vážiaca 2,4 kg z bronzovej zliatiny.

Cena Igric znamená okrem verejného uznania aj finančnú odmenu od Literárneho fondu, ktorý sa tak už desaťročia snaží kontinuálne podporovať tvorbu najlepších slovenských umelcov. Súčasťou slávnostného programu je aj vyhlásenie výsledkov ankety Cien Klubu filmových novinárov.

Predseda poroty, scenárista a pedagóg Leo Štefankovič:

"Hodnotenie umeleckého súťaženia bolo nie objektívne, teda subjektívne, už od čias antiky, kedy boli takéto súťaže súčasťou Olympijských hier. Výsledky tvorivých snažení sa nedajú exaktne objektívne odmerať. Umelecké diela vznikali a vznikajú kvôli svojmu "účinnému pôsobeniu" na konzumentov. Tento "impact" sa objektívne zmerať nedá.

Poroty teda nie sú v podstate ničím viac než súborom konkrétnych nelaických subjektov, vystavených pôsobeniu súboru súťažiacich diel. Diela vstupujú do celkom iných neopakovateľných osobných kontextov a samé sa v nich stávajú "inými".

Verdikt tejto poroty vyjadruje iba väčšinový názor sedemčlenného súboru slobodných subjektov. Porota k nemu dospela hlasovaním po obsiahlej rozprave."

Tohtoročného slávnostného vyhlásenia výsledkov súťaže v Divadle malá scéna v Bratislave sa zúčastnili Juraj Lehotský - režisér, Tomáš Juríček - kameraman, Denisa Buranová - kameramanka, Marek Šulík - režisér, Boris Šima a Joanna Kozuch, Peter Bebjak - režisér, Katarína Kerekešová - animátorka, Martin Žiaran - kameraman a slávny režisér Juraj Jakubisko. Za herecké osobnosti sa zúčastnili: Róbert Roth, Milan Ondrík, Bibiana Nováková a Dominika Zeleníková.

Cenu za celoživotný prínos slovenskej kinematografii získava významná osobnosť, slovenský filmový režisér, scenárista, kameraman a výtvarník Juraj Jakubisko. Jeho filmy sa vyznačujú osobitou poetikou, bizarnosťou a hravosťou. Doterajšie dielo Juraja Jakubiska zanecháva nezmazateľnú stopu nielen v slovenskej audiovizuálnej kultúre. Nakrútil slávne filmové diela ako sú Kristove roky (1967), Zbehovia a pútnici (1968), Vtáčkovia, siroty a blázni (1969) a Do videnia v pekle, priatelia (1970), ktorý dokončil až o celých 20 rokov neskôr. Potom nakrúcal filmy Postav dom, zasaď strom (1979), Tisícročná včela, filmy pre detského diváka: Perinbaba (1985) a Pehavý Max a strašidlá (1987). Neskôr film Sedím na konári a je mi dobre (1989), Lepšie je byť bohatý a zdravý ako chudobný a chorý (1991) a neuveriteľný úspech zožal aj veľkofilm s medzinárodnou účasťou Bathory (2006).

Záznam zo slávnostného večera nakrúca RTVS v dĺžke 75 minút, ktorý diváci uvidia na Dvojke dňa 6.10.2018 o 20:40 hod.

Udeľovanie ceny Igric 2018 finančne podporil Audiovizuálny fond a RTVS.

Olga Valentová

PR manager Cena IGRIC

0903 / 65 85 95

Oľga Marošová

spoločnosť OLI, organizátor podujatia IGRIC 2018

________________________________________________________

OCENENIE   I G R I C :

IGRIC JE NAJSTARŠIA NÁRODNÁ FILMOVÁ CENA UDEĽOVANÁ NA SLOVENSKU. NÁZOV CENY NAVRHOL PROF. MARTIN SLIVKA. IGRIC BOL STREDOVEKÝ POTULNÝ SPEVÁK, HEREC, AUTOR A KOMEDIANT, SYMBOL SLOBODNÉHO UMELCA. PRVÝ KRÁT BOLI UDELENÉ V ROKU 1967. PRE POLITICKÉ POSTOJE FILMOVÉHO A TELEVÍZNEHO ZVAZU PO AUGUSTE 1968, BOLO UDEĽOVANIE TÝCHTO OCENENÍ ZAKÁZANÉ. OBNOVENÉ BOLO AŽ V ROKU 1993.

PROTOKOL O UDELENÍ CIEN SLOVENSKEJ FILMOVEJ KRITIKY

V ankete členov KFN za tvorivé výkony v roku 2017

o cenách rozhodlo rekordných 40 členov KFN

Slovenský celovečerný hraný alebo animovaný, aj koprodukčný, film pre kiná,

ktorý mal premiéru v slovenských kinách v roku 2017:

Piata Loď - SR/ČR - 2017 (r. Iveta Grógová - CinemaArt SK)

Slovenský celovečerný, aj koprodukčný, dokumentárny film pre kiná,

ktorý mal premiéru v slovenských kinách v roku 2017:

Diera v hlave - SR/ČR - 2016 (r. Róbert Kirchhof - ASFK)

Filmová kritika a publicistika

Cenu za publikačnú filmovú činnosť a audiovizuálne aktivity získala:

Kristína Kúdelová - filmová publicistka, vedúca kultúrneho spravodajstva v denníku SME

Najlepší zahraničný film v slovenských kinách v roku 2017:

O tele a duši -Testrol és lélekrol,2017, r. Ildikó Enyedi - FILM EUROPE MEDIA COMPANY

Distribučná spoločnosť, ktorá uviedla do kín najlepší zahraničný film v roku 2017:

FILM EUROPE MEDIA COMPANY - film O tele a duši

V Bratislave 24.09.2018 Výbor Klubu filmových novinárov

Ceny udelené 27.09.2018 - Divadlo Malá scéna STU, BratislavaOrganizátori podujatia:

Slovenský filmový zväz

Únia slovenských televíznych tvorcov

Literárny fond

Klub filmových novinárov

Divadlo Malá scéna STU

Oli - Oľga Marošová

Bulletin 29. Igric 2018 a

26. Ceny slovenskej filmovej kritiky

Zostavila: Oľga Marošová

Výtvarný návrh obálky:

Martina Pivovarníková

Vydal: Oli

2018, 100 ks 

29. IGRIC 2018


Udeľovanie Igricov v roku 2018 finančne podporil AVF

Organizátori podujatia:

Slovenský filmový zväz

Únia slovenských televíznych tvorcov

Literárny fond

Klub filmových novinárov

Divadlo Malá scéna STU

Oli


29. IGRIC 2018

Porota konštatuje prekvapujúco vysokú úroveň hranej filmovej tvorby, ktorá bola roky v tieni dokumentárnej. Nižší bol počet diel v oblasti televíznej dramatickej tvorby. V tejto súvislosti treba však vyzdvihnúť účasť RTVS na viacerých úspešných hraných filmoch, ktoré sú teda aj "televíznymi" dielami, a aj keď sú ceny Igric osobné, patria tak trochu aj jej. Oblasť animovanej tvorby nie je v SR priemyselným odvetvím, skôr manufaktúrnou výrobou. To vysvetľuje aj dlhšie intervaly medzi realizáciou zväčša autorských projektov, ktoré si zachovávajú štandardne vysokú úroveň. Potešiteľné je v tejto súvislosti znovuzrodenie animovanej večerníčkovej tvorby."

Leo Štefankovič , predseda poroty

Výročné národné ceny Slovenského filmového zväzu,

Únie slovenských televíznych tvorcov a Literárneho fondu

za audiovizuálnu tvorbu roku 2017

IGRIC A TVORIVÉ PRÉMIE

IGRIC ZA CELOŽIVOTNÝ PRÍNOS SLOVENSKEJ KINEMATOGRAFII

Jurajovi Jakubiskovi

IGRIC za HRANú TVORBU PRE KINÁ

Martin Žiaran za kameru vo filme Čiara

.

TVORIVÉ PRÉMIE ZA HRANÚ TVORBU PRE KINÁ

Juraj Lehotskýza réžiu filmu Nina

Gyorgy Kristófza scenár k filmu Out

IGRIC ZA TELEVÍZNU DRAMATICKÚ TVORBU

Porota sa rozhodla cenu neudeliť.

TVORIVÁ PRÉMIA ZA TELEVÍZNU DRAMATICKÚ TVORBU

Tomáš Juríček za kameru minisérie Mária Terézia

IGRIC ZA FILMOVÚ A TELEVÍZNU DOKUMENTÁRNU TVORBU

Soňa Maletzová za réžiu dokumentárneho filmu Varga

TVORIVÁ PRÉMIA ZA FILMOVÚ A TELEVÍZNU DOKUMENTÁRNU TVORBU

Marek Šulík za réžiu filmu Ťažká duša

Tereza Nôtová za réžiu filmu Mečiar

IGRIC ZA ANIMOVANÚ TVORBU

Katarína Kerekešová za réžiu animovaného seriálu Websterovci

TVORIVÁ PRÉMIA ZA ANIMOVANÚ TVORBU

Joanna Kozuch a Boris Šíma za scenár, réžiu a animáciu filmu 39 týždňov, 6dní.

Ivana Šebestová za réžiu a totálnu animáciu filmu Žltá.

IGRIC ZA ŽENSKÝ HERECKÝ VÝKON VO FILMOVOM ALEBO TELEVÍZNOM DIELE

Zuzana Kronerová za stvárnenie titulnej postavy v koprodučnom filme Baba z ľadu,

TVORIVÉ PRÉMIE ZA HERECKÝ VÝKON VO FILMOVOM ALEBO TELEVÍZNOM DIELE

Dominika Zeleníková- Morávková za postavu Leny vo filme Špina .

Bibiana Nováková za stvárnenie titulnej postavy vo filme Nina

IGRIC ZA MUŽSKÝ HERECKÝ VÝKON VO FILMOVOM ALEBO TELEVÍZNOM DIELE

Róbert Roth za postavu otca vo filme Nina.

TVORIVÉ PRÉMIE ZA HERECKÝ VÝKON VO FILMOVOM ALEBO TELEVÍZNOM DIELE:

Tomáš Maštalír za stvárnenie ústrednej mužskej postavy vo filme Čiara,

Milan Ondrík za stvárnenie postavy Chalaniska vo filme Únos .

TVORIVÉ PRÉMIE

TVORIVÁ PRÉMIA ZA OSTATNÚ FILMOVÚ A TELEVÍZNU TVORBU

Peter Bebjak za réžiu minisérie Spravedlnost nakrútenej pre českú Televíziu

Branislav Molnár za réžiu televízneho dokumentárneho filmu Žijem Dunajom.

TVORIVÁ PRÉMIA ZA AUDIOVIZUÁLNU TEÓRIU A KRITIKU

Martin Palúch za prácu Cenzúra a dokumentárny film po roku 1989.

CENA JÁNA FAJNORA

Cena je určená mladým tvorcom do 35 rokov

HRANÁ FILMOVÁ A TELEVÍZNA TVORBA

Michal Blaško za réžiu filmu Atlantída 2003

DOKUMENTÁRNA FILMOVÁ A TELEVÍZNA TVORBA

Denisa Buranová za kameru v televíznom dokumentárnom filme Cukrovar v Šuranoch.

ANIMOVANÁ TVORBA

Potota sa rozhodla cenu neudeliť

Porota:

predseda: Leo štefankovič

Yvonne Vavrová , Jaroslav Hochel, Laco Kraus,Vanda Raymanova, Karol Strážnický, František Kovár

Bratislava 27.6.2017