https://cms.slovensky-filmovy-zvaz.webnode.sk/aktualne-informacie/

AKTUÁLNE INFORMÁCIE

Slovenský filmový zväz

Podporte   Literárny fond - Výzva

Vážení členovia Slovenského filmového zväzu -

obraciame sa na Vás s výzvou o podporu Literárneho fondu dobrovoľným odvedením 2% z hrubej autorskej odmeny, ktoré LF používa na podporu súťaže IGRIC ako aj na svoje ďalšie aktivity, akými sú napríklad štipendiá udeľované tvorcom v rámci programu Alfa, Alfa plus, Beta a na ďalšie svoje aktivity.

Postup pri odvode 2% príspevku

2% príspevky z hrubej odmeny za dielo môžete dobrovoľne poukázať na účet Literárneho fondu 

IBAN SK47 0200 0000 0012 2545 9853 do Všeobecnej úverovej banky.

Konštantný symbol: 0558    


Variabilné symboly pre odvody 2% príspevkov platné pre tvorcov spadajúcich do pôsobnosti výboru 

Sekcie pre tvorivú činnosť v oblasti televízie, filmu a videotvorby:

4011


Scenáre: súťažných a ostatných zábavných programov televíznych, filmových a videoprogramov

4012


Scenáre: publicistického diela, dokumentárneho diela

4013


Zostava a výber programu

4014


Úprava: textu a komentáru zahraničného programu, nesynchrónneho a synchrónneho dialógu zahraničného programu, veršov v zahraničnom programe

4015


Vytvorenie podtitulkov: pre zahraničný program, veršov pre zahraničný program

4016


Námet a scenár: televíznej, filmovej a video reklamy, propagačného videofilmu

4017


Réžia: diel vytvorených vo filmovej, televíznej a videotvorbe, okrem réžie tanečných diel

4018


Kameramanské výkony: všetkých diel vytvorených vo filmovej, televíznej a videotvorbe

4019


Konferencierske, moderátorské výkony

40110


Kaskadérske výkony

40111


Ostatné nemenované činnosti


Súčasne s platbou je potrebné vyplniť a poslať poštou priložené tlačivo Avízo, ktoré nájdete aj v elektronickej forme na stránke www.litfond.sk 

alebo na web stránke

https://unia-televiznych-tvorcov.webnode.sk/news/podporte-literarny-fond/Kalendár výročí jún 2022

KALENDÁR VÝROČÍ 2022 - FILM 6 Jún 2.6.1922 Miroslav Brož († 21.10.1991) hudobný skladateľ 100. výročie narodenia 3.6.1972 Maroš Šlapeta strihač 50 rokov 5.6.1922 Maximilián Nitra († 23.3.2008) scenárista, dramaturg 100. výročie narodenia 6.7.1952 Ivan Filus vedúci výroby 70 rokov † 6.7.2012 Ján Šuda (nar. 3.10.1939) režisér, scenárista 10 rokov od skonania 7.6.1927 Mária Kráľovičová herečka 95 rokov † 8.6.1982 Ivan Mistrík (nar. 15.10.1935) herec 40 rokov od skonania † 9.6.1982 František Hudek (nar. 4.2.1922) herec 40 rokov od skonania 10.6.1952 Štefan Mandžár († 16.3.2021) dabingový režisér nedožitých 70 rokov 11.6.1922 Ján Beer († 1.5.2004) dramaturg, scenárista 100. výročie narodenia 11.6.1947 Anton Majerčík režisér, scenárista 75 rokov 12.6.1937 Rudolf Urc režisér, dramaturg 85 rokov 14.6.1937 Emília Došeková († 19.4.2021) herečka nedožitých 85 rokov 15.6.1932 Jozef Poljaček († 4.5.1995) televízny režisér nedožitých 90 rokov 15.6.1937 Júlia Cyprichová dramaturgička 85 rokov 16.6.1937 Ivan Štěpán († 27.9.1986) grafik nedožitých 85 rokov 17.6.1942 Boris Hochel († 19.6.2009) dramaturg, scenárista nedožitých 80 rokov † 17.6.2002 Zora Kolínska (nar. 27.7.1941) herečka 20 rokov od skonania 18.6.1892 Janko Borodáč († 18.2.1964) herec, divadelný režisér 130. výročie narodenia 18.6.1932 Ján Roháč († 5.10.1980) televízny režisér nedožitých 90 rokov 19.6.1927 Jozef Ferenc († 13.7.2012) kameraman nedožitých 95 rokov 19.6.1952 Václav Macek filmový historik 70 rokov 23.6.1947 Zuzana Cigánová herečka 75 rokov 23.6.1972 Branislav Bystriansky herec 50 rokov 25.6.1952 Anna Šulajová herečka 70 rokov 27.6.1922 Václav Richter († 3.5.1969) kameraman 100. výročie narodenia 27.6.1932 Zoltán Frieder († 5.2.2018) zvukový majster nedožitých 90 rokov 28.6.1927 Ladislav Kudelka († 15.2.1986) režisér, dokumentarista nedožitých 95 rokov 28.6.1932 Štefan Gašparík († 29.7.2015) vedúci výroby nedožitých 90 rokov † 29.6.1982 Martin Gregor (nar. 14.11.1906) herec 40 rokov od skonania † 29.6.2017 Klára Dubovicová (nar. 19.8.1934) herečka 5 rokov od skonania


Vytvorte si webové stránky zdarma!
https://cms.slovensky-filmovy-zvaz.webnode.sk/aktualne-informacie/