AKTUÁLNE INFORMÁCIE
Slovenský filmový zväz


IGRIC 2019 - 30.ročník súťaže

Štatút , prihlášku a organizačné pokyny súťaže zverejníme v začiatkom februára 2019 na týchto stránkach SFZ,  web stránkach Únie slovenských televíznych tvorcov na na  web stránke Igric.sk.


Tlačová konferencia 

k 29.ročníku súťaže Igric 2018 sa uskutoční v Divadle Malá scéna STU dňa 27.septembra 2018 o 11,00 hod. Všetkých novinárov na ňu srdečne pozývame. Osobitne členov Klubu filmových novinárov.

OZNAM

Dňa 28.februára 2018 sa uskutočnilo Valné zhromaždenie Slovenského filmového zväzu na ktorom bol zvolený nový Výbor SFZ v tomto zložení:


Predseda:

Yvonne VAVROVÁ, režisérka a scenáristka


Výbor SFZ:

Vido Horňák, režisér

Juraj Lihosit, režisér

František Jurišič, režisér

Laco Kraus, kameraman

Viliam Richter, producent a vedúci výroby

Ladislav Volko, publicista

Viliam Jablonický, publicista

Miroslava Trizmová, producentka

Revízna komisia:

Marianna Forrayová, štatutár SFZ

Eva Gubčová, strihačka, pedagogička VŠMUVýznamné výročia 2018

Kalendár filmových výročí

https://www.sfu.sk/en/publications/kalendar-filmovych-vyroci  

publikácia Slovenského filmového ústavu, zostavila Renáta Šmatláková